Novinky

Založení facebookového profilu MŠ Dlouhý Most
26.03.2020

Vážení rodiče našich malých i velkých předškoláků.Na sociální síti Facebook jsme založili profil MŠ Dlouhý Most. Viz.odkaz:https://www.facebook.com/groups/164393697941488/
Na tento profil budeme vkládat materiály pro všestranný rozvoj dětí a k vaší dispozici bude trocha té inspirace, návody a nápady k tvoření s dětmi.
Rádi vás na této platformě uvítáme.

Kolektiv Mateřské školy.

Stravné a úplata za předškolní vzdělávání v měsíci dubnu
26.03.2020

Stravné v měsíci dubnu se za žáky školy ani za děti z mateřské školy nehradí. Úplata za předškolní vzdělávání (školkovné) se za měsíc duben též nehradí. V případě nastavení trvalého příkazu a již uhrazení výše uvedených plateb, bude vrácen přeplatek ve vyúčtování za školní rok.

Co se týká úhrady za měsíc květen, informace poskytneme podle aktuální situace.

Informace k odkladu povinné školní docházky
24.03.2020

Zápis je povinný i pro děti, jimž byla odložena školní docházka.

V případě, že budete pro své dítě žádat odklad povinné školní docházky, je nutné podat písemnou žádost o odklad a doložit 2 doporučení, které vydává:

pedagogicko-psychologická poradna nebo speciálně pedagogické centrum a odborný lékař (pediatr) nebo klinický psycholog. Žádost je třeba odevzdat v termínu od 15. 4. 2020 do 29. 4. 2020.

Pro odklad školní docházky je tedy třeba škole doručit:

- Vyplněnou Žádost o odklad povinné školní docházky
- Vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC)
- Vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Odložení začátku povinné školní docházky (§ 37 odst. 1 školského zákona): Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. května kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Žádost o odklad školní docházky

Nové opatření k zápisu do 1. třídy pro školní rok 2020/2021
24.03.2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápis k povinné školní docházce proběhne v druhé polovině dubna a BEZ osobní přítomnosti dětí ve škole.

Podání žádosti a organizace zápisu:

Žádost o přijetí je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (ID schránky: t66ux2)
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý e-mail!) na adresu: [email protected]
3. poštou na adresu:
Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, p. o.
Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec 25

Podání žádosti bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (tedy způsoby podání č.1, 2 a 3) lze učinit v termínu od 15. 4. 2020 do 29. 4. 2020.

4. osobní podání (ideálně po telefonické domluvě, abychom zabránili vyšší koncentraci osob v prostorách školy)

Osobní podání lze učinit v termínu – středa 15. 4. 2020 od 8.00 do 17.00 hodin.

Při podání žádosti o přijetí dítěte k povinné školní docházce je třeba dodat řádně vyplněné tiskopisy (viz příloha):
- žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
- zápisový list
- rodný list dítěte (stačí jeho prostá kopie)

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Po ukončení mimořádných opatření uspořádáme ve škole setkání se zapsanými dětmi zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem, učiteli a prostory školy (motivační část). V náhradním termínu uspořádáme i ukázkovou hodinu pro předškoláky, jak bylo původně plánováno. Pokud to okolnosti dovolí, budeme se snažit dětem vše vynahradit.

Zápisový list
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávaní

Obědy ze školy pro seniory
19.03.2020

Po dohodě se zřizovatelem nabízíme roznos obědů ze Základní a Mateřské školy Dlouhý Most pro důchodce.
Cena obědu je 50,- Kč / 1 oběd

Zájemci kontaktujte tel. 485149017 nebo 724 179 435 obratem.

Uzavření mateřské školy
16.03.2020

Po dohodě se zřizovatelem se z důvodu nízké návštěvnosti a ochrany veřejného zdraví přerušuje provoz mateřské školy v zařízení Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most od 17. 3. 2020 do odvolání.
Žádosti o ošetřovné si rodiče dětí mohou vyzvednout v ředitelně školy dle informace uvedené v aktualitě či po tel. domluvě na čísle 777787030.
Iva Poršová, ředitelka školy

Žádost o ošetřovné
13.03.2020

Rodičům dětí, které v důsledku mimořádného rozhodnutí o uzavření škol zůstanou doma s dítětem mladším 10 let, vzniká nárok na ošetřovné. Žádost na ošetřovné potvrzuje škola. Více informací naleznete v přiloženém souboru.

Potvrzení si můžete vyplnit a přinést k potvrzení nebo formulář dostanete ve škole.

Potvrzení žádosti o ošetřovné bude poskytováno v ředitelně:

pondělí 16. 3. 2020 - od 7:00 do 13:00
úterý 17. 3. 2020 - od 8:00 do 12:00
středu 18. 3. 2020 - od 8:00 do 12:00

V případě, že by vám žádný termín nevyhovoval, kontaktujte školu.

Žádost
Informace

Adresy
12.03.2020

Vážení rodiče školáků,
zaslala jsem Vám ověřovací mail na adresy, které mám k dispozici (většinou pouze jednomu z rodičů). Pokud jste ode mne zprávu neobdrželi, prosím kontaktujte mě na školní adresu: [email protected] Děkuji za spolupráci.
Iva Poršová

Koronavirus - výuka ve škole
10.03.2020

Vážení rodiče,
jistě jste již zaznamenali, že na dobu neurčitou je zrušena výuka v základních, středních a vyšších odborných školách. To se netýká mateřských škol, školka funguje jako obvykle. Aktuální informace k dalším krokům budou poskytnuty postupně do konce tohoto týdne. Sledujte tedy prosím tyto stránky.
Iva Poršová

Bezpečnostní poučení pro rodiče dětí a žáků
06.03.2020

Jako statutární orgán Základní školy a Mateřské školy Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace, Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec 25 vydávám bezpečnostní poučení pro rodiče dětí a žáků, kteří v době jarních prázdnin tj. od 9. 3. do 13. 3. 2020 chtějí vycestovat do zahraničí.
Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci Ministerstvo zdravotnictví prosí všechny občany, kteří se vrací ze zasažených oblastí, aby po příjezdu zůstali doma a telefonicky kontaktovali svého lékaře nebo hygienickou stanici ve svém kraji a poradili se. Lékař - epidemiolog příslušné hygienické stanice pak rozhodne o dalším postupu.
Doporučuji a prosím rodiče dětí a žáků, aby po příjezdu z Itálie či z jiných oblastí s vysokým počtem onemocnění COVID-19 vyvolaných novým koronavirem, v následujících 14 dnech po opuštění oblasti s vysokým počtem onemocnění COVID-19 zvážili nástup do školy a mateřské školy.
Toto doporučení vydávám zejména s cílem omezení dalšího rozšíření nemoci COVID-19 mezi další děti a žáky.
Rovněž doporučuji sledovat stránky Ministerstva zdravotnictví a Státního zdravotního ústavu a řídit se jejich pokyny.
Děkuji za pochopení.
V Dlouhém Mostě dne 4. 3. 2020 Mgr. Iva Poršová, ředitelka školy

Prosím kontaktujte mne kdykoliv po návratu (i o víkendu) na telefonním čísle 736754607.

Webová stránka MZČR věnovaná aktuální situaci v oblasti koronaviru: http://mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html
Kontakty na krajské hygienické stanice: http://mzcr.cz/dokumenty/kontakty-na-krajske-hygienicke-stanice_18604_1.html
stránky Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz