Akce v červnuNahoru

Den plný bylinek a poučení

Den plný bylinek a poučeníDalší fotky

Předposlední den školy byl pro naše žáky připravený lákavý program. Jednak nás navštívil státní zástupce Mgr. Kamil Látr, který si pro děti připravil dvě zajímavé besedy o šikaně, kyberšikaně a dopravní situaci. Druhou částí programu byla návštěva Mgr. Lucie Látrové, která s dětmi prožila pěkné chvíle s bylinkami, nechyběla ani ochutnávka bylinkových čajů, poznávací soutěž a sběr bylinek, který nám okolí školy nabízí. Moc oběma děkujeme!

Výuka venku - kdo bydlí ve vodě

Výuka venku - kdo bydlí ve voděDalší fotky

V pondělí strávila druhá a čtvrtá třída vyučování u malé vodní nádrže, kde jim vyučující TUL vyprávěla o živočiších vodní říše, především však o obojživelnících. Děti měly možnost řadu živočichů vidět, osahat si je a nakonec také některé z nich samy nachytat. Do povědomí se jim tak zapsaly larvy vážek, šídel, potápníků, vírníci, pulci, bruslařky, vodní pavouci, čolci, znakoplavky a mnozí další.

Škola v přírodě

Škola v příroděDalší fotky

V letošním školním roce naši žáci školy a předškoláci z MŠ zavítali do Dolního Maxova v Josefově Dole. Týden od 13. 6. do 17. 6. Strávili v penzionech Kamenice.

Dětský den ve škole

Dětský den ve školeDalší fotky

Děti ze základní školy oslavily Dětský den návštěvou divadelního představení v Naivním divadle v Liberci. Po příjezdu byly na zahradě připravené disciplíny. Závěrečné vyhodnocení bylo korunováno dárkovými balíčky, výborným obědem i sladkou nanukovou tečkou na závěr.

Akce v květnuNahoru

Návštěva Policie ČR

Návštěva Policie ČRDalší fotky

I v letošním roce si našel čas pan Karel Lank, který dětem přiblížil práci policejního technika. Jeho beseda byla velice poutavá.

Dlouhomostecké divadelní hrátky

Dlouhomostecké divadelní hrátkyDalší fotky

V letošním roce se sedmého ročníku zúčastnilo 10 souborů a bylo předvedeno 13 představení. Ve velké konkurenci 194 účastníků naše děti obsadily se svým představením Vodnická pohádka první místo za nejlepší divadelní představení. Honza Hájek získal první místo za nejlepší herecký výkon a Veronika Hnízdilová byla na místě druhém!
V porotě zasedli významní hosté – Štěpánka Prýmková (herečka Divadla F. X. Šaldy), Ladislav Ondráček (castingový režisér), Jakub Kabeš (herec a mark. ředitel divadla F. X. Šaldy), Tomáš Kůgel (herec, hudebník a moderátor Studia Kamarád) a Filip Cíl (herec a moderátor Studia Kamarád).
Akce byla velice zdařilá.

Divadelní představení pro rodiče ke Dni matek

Divadelní představení pro rodiče ke Dni matekDalší fotky

Druhou květnovou neděli našich 30 dětí z dramatického kroužku zahrálo rodičům a dalším hostům své dlouho připravované představení Vodnická pohádka. Na závěr všechny maminky a babičky dostaly malý dárek.

Akce v dubnuNahoru

Návštěva pracovníků ČČK

Návštěva pracovníků ČČKDalší fotky

V pondělí 18.4. naši školu navštívili členové záchranného týmu Českého červeného kříže Liberec. Žáci si zopakovali základy první pomoci, prohlédli si sanitku a vyslechli si mnoho zajímavého z činnosti záchranného týmu.

Srážka u Dlouhého Mostu

Srážka u Dlouhého MostuDalší fotky

Projektový den pod názvem Srážka u Dlouhého Mostu, který se konal 15. 4., byl zaměřen zejména na 150. výročí prusko – rakouské války roku 1866. Žáci se rozdělili do šesti „armád“. Bojovali mezi sebou ve vědomostech, navštívili pomníky v okolí a vyslechli si velice zajímavou besedu, která jim přiblížila srážku prusko-rakouských vojsk u Dlouhého Mostu. Měli možnost si prohlédnout nejen historickou uniformu, ale i zbraně.

Akce v březnuNahoru

Velikonoce s knihou

Velikonoce s knihouDalší fotky

Třídenní projekt, jehož vyvrcholení se uskutečnilo ve středu 23. března. Žáci si připomněli Modré pondělí, Žluté úterý a Škaredou středu tím, že přišli oblečeni v těchto barvách do školy. Škaredá středa byla pro naši školu dnem, kdy jsme celé dopoledne věnovali Velikonocům a zároveň si připomněli měsíc březen jako Měsíc knihy. Ráno děti při příchodu odevzdaly vstupenky „velikonoční službě“ a musely zároveň přednést nebo zazpívat koledu. Potom si vylosovaly družstvo (Kuřátka, Zajíčci), ke kterému celé dopoledne patřily. Celé dopoledne bylo rozděleno do bloků, kdy proběhly dílničky zaměřené na práci s knihou a na velikonoční tvoření a dvě besedy. Jednu z nich vedla paní Beáta Ceéová, která je místní knihovnicí a žákům připravila zajímavý program. Druhé besedy se zaměřením na velikonoční tradice se zhostil pan Michal Olekšák, administrátor farnosti Dlouhý Most. Celé dopoledne bylo završeno i velikonočním obědem.

Akce v únoruNahoru

Masopust

MasopustDalší fotky

Poslední školní den před jarními prázdninami si zpestřili žáci školy projektovým dnem. Děti přišly do školy převlečené do nejrůznějších masek. Každá třída si pro ostatní spolužáky připravila vystoupení, následoval každoroční průvod vesnicí až k obecnímu úřadu, kde se děti posilnily koláčky. Společnost jim po cestě dělal neposlušný medvěd s myslivcem. Nakonec byly porotou vybrány nejlepší masky a děti se mohly již jen těšit na nadcházející prázdniny.

Akce v lednuNahoru

Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníkuDalší fotky

Ve středu 27.1. se konal zápis do první třídy. Zapsat se přišlo 15 dětí v doprovodu svých rodičů.

Škola nanečisto

Škola nanečistoDalší fotky

V úterý 12.1. si předškoláci z naší mateřské školy zahráli na školu. Strávili v první třídě jednu vyučovací hodinu a zkusili si, co většinu z nich od září čeká.

Akce v prosinciNahoru

Jarmark

JarmarkDalší fotky

Již tradiční vánoční jarmark se uskutečnil tentokrát ve dnech 15. a 16. 12. Krásné adventní setkání rodičů, pracovníků školy, veřejnosti a pochopitelně dětí.

Čertí olympiáda

Čertí olympiádaDalší fotky

V pátek 4. prosince se škola stala dějištěm slavné Čertí olympiády. Na místo žáků do školy nastoupili čerti a čertice, aby zvládli velkou a těžkou zkoušku zdatnosti a umění. Celé dopolední snažení bylo završeno vyhodnocením, kterého se účastnil také Mikuláš spolu s čertem a andělem. Po nadílce ještě čertíky čekala prazvláštní krmě – DDD = Ďábelsky děsný dlabanec.

Akce v listopaduNahoru

Advent v kostele

Advent v kosteleDalší fotky

V neděli 29.11. děti ze základní školy si spolu s rodiči a dalšími hosty zazpívaly vánoční koledy.

Hasičský záchranný sbor

Hasičský záchranný sborDalší fotky

Ve čtvrtek 26. 11. 2015 se naši žáci setkali v tělocvičně se zástupci drážních hasičů. Hasiči poutavě vyprávěli dětem o své práci, popsali jim, jak probíhají jejich zásahy, co všechno při práci používají za techniku, jaké mají vybavení a oblečení pro jednotlivé typy zásahů. Hasiči také dětem vysvětlili, jak mají postupovat v případě, když se stanou svědky nehody. Upozornili je také na nebezpečí přecházení kolejí v okamžiku, když začne svítit u přejezdu červené výstražné světlo a zazní zvuková výstraha. V druhé části setkání si děti mohly vyzkoušet přilby, kombinézy, boty i další ochranné pomůcky hasičů.

Jarmarkové tvoření s rodiči

Jarmarkové tvoření s rodičiDalší fotky

V úterý 24.11. se sešly paní učitelky ze základní i mateřské školy s ochotnými maminkami, aby společně vytvořily několik dalších výrobků na nadcházející školní jarmark. Za pomoc děkujeme.

Slavnostní předávání Slabikáře

Slavnostní předávání SlabikářeDalší fotky

Ve čtvrtek 19. 11. se našim prvňáčkům proměnil všední školní den v neobyčejný díky slavnostnímu předávání Slabikáře. Za účasti rodičů a předškoláků z naší mateřské školy jim byl po splnění úkolů předán z rukou princezny Slabikář a pan král prvňáčky pasoval na čtenáře.

Akce v říjnuNahoru

Zájezd do Londýna

Zájezd do LondýnaDalší fotky

Všichni žáci pátého ročníku se těšili na úterý 6. října, kdy odcestovali na několik dní do Londýna. Zde si prohlédli město, památky a také se zúčastnili kurzu angličtiny. V sobotu 10.10. se sice unaveni, ale plni nových zážitků, vrátili s paní učitelkou Řepkovou zpět domů. Celý zájezd se mohl uskutečnit díky dotačnímu programu Výzva 56.

Akce v záříNahoru

Podzimní putování

Podzimní putováníDalší fotky

Ve čtvrtek 24. 9. jsme se všichni ráno sešli ve školní jídelně. Připomněli jsme si, že začal astronomický podzim a povídali jsme si o tom, co k podzimu patří. Každá třída dostala svůj první úkol. Děti kreslily draky, stromy, nářadí ze zahrádky, skládaly básničky o podzimu a vymyslely podzimní předpověď počasí.

Po svačině jsme se rozdělili do družstev a vyrazili jsme na cestu, na které děti musely splnit 8 úkolů. Poznávaly zeleninu, listnaté i jehličnaté stromy, plody, houby, ptáky i listy. Nakonec vyluštily křížovku.

Odměnou nám byla na konci putování sladká červená jablka a výborný řízek s bramborovou kaší ve školní jídelně.