Dokumenty

Obecné

Výroční zpráva 2008/2009

Výroční zpráva 2009/2010

Výroční zpráva 2010/2011

Výroční zpráva 2011/2012

Výroční zpráva 2012/2013

Výroční zpráva 2013/2014

Výroční zpráva 2014/2015

Výroční zpráva 2015/2016

Výroční zpráva 2016/2017

Výroční zpráva 2017/2018

Rozpočet 2018

Střednědobý výhled rozpočtu 2018 - 2022

Školní řád 2018-19

Zápisový list 2020-2021

Kritéria pro přijetí žáků do školní družiny šk. rok 2019-20

Žádost o uvolnění z výuky

Výroční zpráva 2018 - 19

Čestné prohlášení (k nástupu od 25.5.2020)

Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019-20

Provoz mateřských škol v období do konce šk. roku 2019-20

Mateřská škola

Dodatek k úplatě za předškolní vzdělávání pro šk. rok 2020-2021

ŠVP PV

Školní řád 2019-20

Úplata za předškolní vzdělávání 2019 - 20

Dodatek k úplatě 2019-20

Kritéria pro přijetí do MŠ 2020-21

Zápisový list MŠ 2020-21

Žádost o přijetí do MŠ, Čestné prohlášení k očkování

Opatření k zápisu do MŠ pro školní rok 2020-21

Potvrzení o řádném očkování dítěte

GDPR

GDPR - Povinné údaje

GDPR - ZŠ a MŠ Dlouhý Most

Informace o zpracování osobních údajů