Školní družina

Fotka školní družiny

Provoz ŠD

pondělí – pátek
6.30 - 16.00
Vychovatelka: Hana Vykoukalová

Režim

Činnost ŠD se řídí organizační směrnicí školy - Řádem školní družiny základní školy.

Denní rozvrh

6.30 - 7.45
výchovná činnost rekreační a tělovýchovná
11.40 - 13.30
hygienická příprava na oběd, odpočinková činnost
13.30 - 16.00
vycházky nebo individuální činnost, zájmová činnost
Vzhledem k vysokému počtu žáků v letošním školním roce jsou do družiny přijímáni žáci podle předem daných Kritérií pro přijetí žáků do školní družiny.