Novinky

Ukončení školního roku - provoz o prázdninách
05.07.2019

Přeji všem rodičům a dětem krásné léto a děkuji za spolupráci během celého školního roku. V případě potřeby jsme ve škole k dispozici od 19. srpna. V tuto dobu se také zde na stránkách objeví informace k počátku nového školního roku.
Iva Poršová

Organizace konce školního roku
18.06.2019

Středa 19. 6. - výuka podle rozvrhu, vybírání učebnic
Čtvrtek 20. 6. - výuka podle rozvrhu, vybírání učebnic, 4. a 5. ročník výlet
Pátek 21.6. - úklid tříd, chodeb, apod. – konec vyučování celé školy je v 11. 40 hodin

Pondělí 24.6. – čtvrtek 27.6. - škola v přírodě
Pátek 28.6.
Školní rok zakončíme slavnostním předáváním vysvědčení a rozloučením s žáky pátého ročníku v 8.00 hodin na sále obecního úřadu.
Ranní družina je v provozu od 6.30 hodin, p. vychovatelka v 7. 45 hod. přejde s žáky do sálu. Ostatní žáci se shromáždí na sále též v 7.45 hod. Rodiče jsou na akci vítáni. Předpokládaný čas ukončení je v 9. 00 hodin. Oběd se ve škole vydává v 11.40 hod., odpolední družina funguje pouze do 12.30 hodin.

Škola v přírodě - připomenutí
18.06.2019

V neděli 23. 6. si lze v předstihu přinést zavazadla do školy v době od 17.00 - 18. 00 hodin.
Sraz dětí k odjezdu na školu v přírodě je v pondělí 24. 6. v 8.45 hodin ráno. Autobus odjíždí v 9. 00 hodin. Kdo má ze školáků objednanou ranní svačinu, vydává se od 8. 00 hodin.
Při odjezdu se odevzdává průkaz zdr. pojišťovny, potvrzení o bezinfekčnosti, léky, které dítě užívá.
Ve čtvrtek je příjezd naplánován na 11. 15 hodin, družina zajištěna po příjezdu do 16. 00 hodin. (prosíme o pomoc při vykládání zavazadel z autobusu)

Ekologický program - úterý 18. 6.
12.06.2019

V úterý 18. 6. čeká všechny žáky školy interaktivní beseda spojená s hrou na téma třídění a recyklace odpadu.
Žákům 4. a 5. ročníku končí vyučování ve 12. 35 hodin.

Fotografování žáků
04.06.2019

V pondělí 10. 6. od 9. 00 hodin se budou žáci školy fotit.

Tajný výlet na Milíře - slavíme Mezinárodní den dětí
27.05.2019

V pátek 31. 5. 2019 podnikneme Tajný výlet na Milíře.
S sebou vhodnou obuv, pláštěnku, pití, drobný obnos.
Příchod do školy: 4. a 5. ročník do 7.45 hod. !!!
Ukončení plánujeme mezi 13.00 – 13.30 hod..

V případě nepříznivého počasí bude náhradní program ve škole s ukončením po 4. vyučovací hodině pro všechny žáky.

Výsledky správního řízení o přijetí dětí do mateřské školy
23.05.2019

Seznam přijatých dětí do mateřské školy od 1. 9. 2019 ve školním roce 2019/2020

Registrační číslo:
5
35
48
13
22
39
28
25
51
33
41
34
12
17
15
50

V Dlouhém Mostě 23. 5. 2019
Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy

Doplatek školy v přírodě
23.05.2019

Připomínáme úhradu doplatku ŠVP ve výši 800,- Kč do pátku 7. 6. Platby lze zasílat na bankovní účet školy 180977141/0300 (do poznámky jméno dítěte) nebo v hotovosti vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Uzavření MŠ v letních měsících
22.05.2019

Mateřská škola bude v letních měsících uzavřena od 8.7.2019 do 16.8.2019.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
22.05.2019

Ve středu 5. 6. od 16. 00 hodin se koná v základní škole schůzka budoucích prvňáčků.