Novinky

Výsledky správního řízení o přijetí dětí do mateřské školy
23.05.2019

Seznam přijatých dětí do mateřské školy od 1. 9. 2019 ve školním roce 2019/2020

Registrační číslo:
5
35
48
13
22
39
28
25
51
33
41
34
12
17
15
50

V Dlouhém Mostě 23. 5. 2019
Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy

Doplatek školy v přírodě
23.05.2019

Připomínáme úhradu doplatku ŠVP ve výši 800,- Kč do pátku 7. 6. Platby lze zasílat na bankovní účet školy 180977141/0300 (do poznámky jméno dítěte) nebo v hotovosti vždy v pondělí a ve čtvrtek.

Uzavření MŠ v letních měsících
22.05.2019

Mateřská škola bude v letních měsících uzavřena od 8.7.2019 do 16.8.2019.

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků
22.05.2019

Ve středu 5. 6. od 16. 00 hodin se koná v základní škole schůzka budoucích prvňáčků.

Sběrový týden
22.05.2019

Upozorňujeme rodiče, že tento týden probíhá sběrový týden. Vjezd do areálu školy je povolen. papír je možno vozit do pátku 24.5. do 11. 00 hodin.

Dlouhomostecké divadelní hrátky 2019
22.05.2019

Ve středu 15. 5. se konal desátý ročník Dlouhomosteckých divadelních hrátek. Podrobnosti a fotografie z akce naleznete v sekci - akce školy.

Výsledky správního řízení o přijetí žáků do 1. ročníku šk. roku 2019-20
30.04.2019

Od školního roku 2019-20 do prvního ročníku byli přijati žáci pod těmito registračními čísly:

13
51
36
40
25
33
50
48
3
5
10
18

v Dlouhém Mostě dne 30. 4. 2019
Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy

Zápis do prvního ročníku - losování se ruší
29.04.2019

Vzhledem k novým okolnostem se ruší plánované losování. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí do prvního ročníku základní školy bude zveřejněno v úterý 30. 4. do večerních hodin.

Omluva - technické potíže
29.04.2019

Omlouváme se za dnešní nedostupnost našich webových stránek. Bohužel se nepodařilo obnovit všechny již zveřejněné informace z několika minulých týdnů, děkujeme za pochopení.
Iva Poršová, ředitelka školy

Vyhlášení ředitelského volna
29.04.2019

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na pondělí 6. května 2019 a úterý 7. 5. 2019 pro žáky ředitelské volno. Škola bude uzavřena včetně školní družiny a školní jídelny.
Mgr. Iva Poršová, ředitelka školy