Mateřská škola

Školka

Mateřská škola je trojtřídní. Prostory MŠ jsou umístěny v přízemí budovy. Jsou tvořeny šatnou, soc. vybavením, kanceláří a dvěma třídami, kde jedna slouží jako herna s patřičným vybavením, druhá je zařízena pro pohybové, výtvarné a pracovní aktivity. Je zde umístěna jídelna a slouží i k polednímu odpočinku a relaxaci. MŠ má možnost využívat tělocvičnu základní školy. Třídy školky jsou tvořeny třemi skupinami dětí. V jedné jsou starší děti předškolního věku Ferdové, v druhé děti mladší Sluníčka a nejmladší Kuřátka.

Režim dneNahoru

Režim dne je přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje dobu příchodu a odchodu dětí, jejich věkové zvláštnosti, potřeby, biorytmus a náročnost prováděných činností.

Nástup dětí

Spontánní hry

Činnosti řízené pedagogem

Pohybové aktivity

Pobyt venku

Odpočinek

Stravování

Pitný režim

Způsob nakládání s prádlem

Ozdravná opatření

Pro dobrou spolupráci rodičů a MŠNahoru

Do mateřské školy patří pouze děti zdravé

Učitelky mají právo, v zájmu zachování zdraví ostatních dětí, děti s nachlazením či jinými infekčními onemocněními do MŠ nepřijmout. Rodiče jsou povinni hlásit výskyt infekčního onemocnění v rodině, veškeré údaje o zdraví dítěte.

Rodiče jsou povinni

Rodiče jsou povinni nahlásit ihned změny v osobních datech dítěte, změny telefonního spojení, změnu zdravotní pojišťovny dítěte. Rodiče oznámí škole předem známou nepřítomnost dítěte.

Úhrada školného a stravného

Rodič je povinen včas uhradit platby za stravné a školné. Doporučujeme zadání trvalého příkazu.
Platby bankou: číslo účtu: 180977141/0300
Školné: 500Kč
trvalý příkaz od 9/2018 do 6/2019
Stravné: 740Kč; sedmileté děti 780 Kč
trvalý příkaz od 9/2018 do 6/2019, tj. 20 dní á 37Kč

Zápis do mateřské školyNahoru

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2019/2020 se bude konat 16.5.2019 od 14.30 do 17 hodin.

DokumentyNahoru

Dodatek k úplatě šk. rok 2017-18
Školní řád MŠ 2017-18
ŠVP PV
Úplata za předškolní vzdělávání 2018-19
Žádost k přijetí do MŠ 2019-20
Průběh zápisu do mateřské školy pro šk. rok 2019-20
Kritéria přijetí do MŠ 2019-20

Akce mateřské školy na školní rok 2018/2019Nahoru

Mateřská škola se aktivně zapojuje do programu Mrkvička a pravidelně se účastní ekologických programů v SEV Divizna v Liberci.
Škola v přírodě - i v letošním školním roce se mateřská škola chystá na společný pětidenní pobyt s dětmi se základní školy. Pobytu se zúčastní pouze děti předškolního věku.

Nadstandardní aktivity - kroužkyNahoru

Kroužky probíhají zpravidla v době od oběda do čtrnácté hodiny. Kroužky jsou určeny především dětem ve věku mezi 4 – 6. rokem. Mladší dětmi mohou být přihlášeny, ale podle našich zkušeností to není příliš vhodné, neboť bývají těmito kroužky přetěžovány a nakonec stejně do kroužků docházet nechtějí. Zvláště kroužek AJ je určen pro starší děti, které nemají problémy se zvládnutím mateřského jazyka.

OstatníNahoru

Děti v MŠ potřebují:

O spokojenost dětí usilujíNahoru

Ředitelka školy: Mgr. Iva Poršová

Paní učitelky:

Třída - Kuřátka (mladší děti)
Miroslava Bukinovská
Třída - Sluníčka (mladší děti)
Ludmila Řepková
Třída - Ferdové (předškolní děti)
Iveta Heroutová
Střídající: Bc. Ing. Jana Procházková, Bc. Adéla Růtová

Provozní zaměstnanci:

Uklizečka: Růžena Moučková
Školník: Miroslav Pospíšil