Zápis

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání školního roku 2020/2021 proběhne dle §36 odst. 4 školského zákona v dubnu 2020. Konkrétní termín bude upřesněn.

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace, stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí či nepřijetí žáka na základě ustanovení §36 a §46 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, v případech, kdy počet žádostí o přijetí podaných zákonnými zástupci žáků překročí kapacitu maximálního počtu žáků základní školy.

Kritéria pro přijímání žáků do prvního ročníku ZŠ pro školní rok 2019/2020

  1. Do prvního ročníku Základní školy a Mateřské školy Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace, jsou přednostně přijímáni žáci s trvalým bydlištěm v obci Dlouhý Most.
  2. Žáci, jejichž sourozenec již navštěvuje ZŠ Dlouhý Most.
  3. Žáci, kteří nyní navštěvují MŠ Dlouhý Most.
  4. Ostatní

Kritérium č. 1 má přednost před všemi ostatními. Ke kritériím č. 2 - 4 bude ředitelka přihlížet v případě volné kapacity.
Pokud ředitelka školy nebude moci přijmout všechny děti splňující kterékoliv kritérium, rozhodne v rámci daného kritéria o přijetí dětí k doplnění do stanoveného limitu kapacity školy los. Na průběh losování bude dohlížet zástupce obce Dlouhý Most a zástupce Školské rady.

V Dlouhém Mostě dne 31.1. 2019

Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy

Proč si vybrat naši školu?

Prohlídka školy je možná kdykoliv po telefonické domluvě. 485149005 nebo 736754607