Novinky

Vyhlášení ředitelského volna
16.03.2018

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na pondělí 30. dubna 2018 a na pondělí 7. května 2018 pro žáky ředitelské volno. Škola bude uzavřena včetně školní družiny a školní jídelny.
Mgr. Iva Poršová, ředitelka školy

Projektový den - 28. 3. Mařeny si oheň vzal a jaro tu zanechal
16.03.2018

Ve středu 28. března se rozloučíme se zimou a konečně přivítáme jaro. Čekají nás mj. velikonoční dílničky, žáci budou potřebovat vyfouklá vajíčka, drobné velikonoční dekorace a penál. Obdrží ve škole opět instrukce, kde se dozví v jaké barvě přijdou oblečeni, jakou se naučí báseň a vymalují si VVV (vtipnou velikonoční vstupenku). Vyučování končí v 11. 40 hod. pro všechny žáky.

Dlouhomostecké divadelní hrátky 2018
07.03.2018

Srdečně zveme dramatické soubory a kroužky, které působí při 1. stupni základní školy, na 9. ročník Dlouhomosteckých divadelních hrátek. Akce se uskuteční ve středu 23. května 2018 od 9. 00 hod. do 14. 00 hodin.

Odkaz na minulé ročníky

Podrobnosti zde

Dramatický kroužek - středa 7. 3.
06.03.2018

Ve středu 7. 3. z organizačních důvodů nebude dramatický kroužek.

Projektový den ve škole - pátek 16. února
07.02.2018

Masopust je tady zas, copak asi čeká nás?

V pátek 16. února prosíme děti, aby přišly do školy v maskách!
Kromě zajímavé besedy se můžete těšit na ............. (jen si počkejte)
S sebou: penály, nůžky, lepidlo, pastelky.
Vyučování končí všem žákům v 11.40 hodin.

Venkovní třída pro naše děti
06.02.2018

Rádi bychom našim dětem připravili na zahradě unikátní stavbu, venkovní třídu, kterou by děti ze školky a žáci školy využívali od jara do podzimu. Jelikož na stavbu nemáme dostatek finančních prostředků, prosíme o příspěvky v jakékoliv výši. Někteří z rodičů již přispěli a my jim velice děkujeme! Stále nám ovšem chybí prostředky k dokončení. Chtěli bychom proto znovu požádat, zejména rodiče dětí z mateřské školy, jménem všech dětí o jakýkoliv finanční příspěvek. Další informace v ředitelně školy. Předem děkujeme.
číslo transparentního účtu, kam lze příspěvky zaslat: 281911977/033

Vyučování ve čtvrtek 1. 2.
25.01.2018

Ve čtvrtek 1. února z provozních důvodů odpadá žákům 3. a 5. ročníku pátá vyučovací hodina. Vyučování jim končí v 11. 40 hod.

Vysvědčení s domácími mazlíčky
25.01.2018

Ve středu 31. 1. 2018 čeká na žáky školy netradiční předávání vysvědčení. Celý den bude zaměřen na domácí zvířátka. Děti budou potřebovat pouze penál, desky na Výpis z vysvědčení, fotku svého domácího mazlíčka, plyšáka a pokud je to možné i oblečení se zvířátkem na sebe. Čeká nás povídání o zvířátkách, písničky i pohybová část. Všem žákům končí vyučování v 11. 40 hodin.
Dramatický kroužek je posunut na 12. 00 hodin, končí ve 13. 00 hodin.

Venkovní třída - poděkování
20.12.2017

Děkujeme všem, kteří již přispěli finanční částkou na realizaci venkovní třídy pro naše děti. Velice si vážíme příspěvků v jakékoliv výši. V případě potřeby potvrzení přijaté částky nás neváhejte kontaktovat.

Vánoční besídka základní školy
15.12.2017

Připomínáme, že besídka základní školy se uskuteční ve středu 20. 12. v 16. 00 hodin NA SÁLE restaurace U Loterie.