Novinky

Seznam přijatých dětí do mateřské školy od 1. 9. 2018 ve školním roce 2018/2019
18.05.2018

Registrační číslo:

9
12
33
4
25
1
8
22
42
3
21
39
38
7
44
34
36
17
20

Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy

Představení ke Dni matek - neděle 13. 5.
10.05.2018

Připomínáme a srdečně zveme na představení ke Dni matek v neděli 13. 5. od 17. 00 hodin v sále restaurace U Loterie. Sraz účinkujících je mezi 16. 30 - 16. 45 hodin.

Sběr starého papíru - 14. 5. - 18. 5.
24.04.2018

Blíží se termín sběru starého papíru. Svázaný a zvážený papír je možno vozit do školy od 14. - 18. května (do 12. 00 hodin) Výjimečně je vjezd do areálu školy se sběrem povolen. Děkujeme za pomoc.

Zápis do mateřské školy pro rok 2018-19
17.04.2018

Vážení rodiče,
vzhledem k blížícímu se zápisu do mateřské školy, dovolte několik informací. Vše potřebné naleznete na našich stránkách v sekci mateřská škola – dokumenty – Průběh zápisu.
Termín odevzdávání přihlášek k přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání je stanoven na 10. 5. 2018 od 14.30 do 17.00 hodin.
Žádost k přijetí naleznete na stránkách naší školy (sekce mateřská škola - dokumenty) nebo vytištěná je k dispozici v naší mateřské škole.
V jiném termínu se přihlášky nepřijímají.

Výsledky správního řízení o přijetí žáků do 1. ročníku šk. roku 2018 - 19
16.04.2018

Od školního roku 2018-19 do prvního ročníku byli přijati žáci pod těmito registračními čísly:

28
32
1
50
23
29
10
13
6
7
Do prvního ročníku bylo přijato celkem 10 žáků.

Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy

Dramatický kroužek
16.04.2018

Vážení rodiče,
od středy 18. 4. 2018 budou schůzky dramatického kroužku probíhat na sále obecního úřadu od 13. 00 hod. do 14. 30 hodin. Děkuji za pochopení. Iva Poršová

Vystoupení ke Dni matek
12.04.2018

Srdečně zveme na veřejné představení dramatického kroužku Princezna a opičák. Zároveň se svým programem vystoupí i pěvecký sbor Notičky. Těšíme se na setkání v neděli 13. května od 17. 00 hodin v sále restaurace U Loterie.

Malý jarní koncert - 13. 4. v 16. 30 hod. v kostele
09.04.2018

Naše škola a Farnost Dlouhý Most srdečně zve na Malý jarní koncert dětského pěveckého sboru NOTIČKY
při ZŠ Dlouhý Most. Akce se koná již tento pátek 13. dubna v 16:30 hodin v kostele sv. Vavřince na Dlouhém Mostě.

Planeta Česko - návštěva kina
09.04.2018

V pátek 13. 4. jedou dopoledne žáci školy na školní představení Planeta Česko do multikina Cine Star Liberec. Cena je 50 Kč.

Zápis do prvního ročníku
04.04.2018

Zápis do prvního ročníku školního roku 2018 -19 proběhne ve středu 11. 4. od 13. 00 do 17. 00 hodin.
Do prvního ročníku se zapisují děti, které do 31. srpna 2018 dovrší šestý rok věku.
Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky. Součástí žádosti k odkladu školní docházky musí být vyjádření odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení. (Zákon č. 561/ 2004 )
Seznam přijatých i nepřijatých žáků do prvního ročníku bude zveřejněn na dveřích budovy školy a na webových stránkách školy (www.zsdlouhymost.cz) nejpozději do 30 dnů od zápisu pod registračním číslem obdrženým při zápisu.
Rodiče u zápisu předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.
Maximální kapacita základní školy je 60 míst. Pro školní rok 2018/2019 má škola 10 volných míst, která budou k dispozici žadatelům k přijetí do prvního ročníku. Do prvního ročníku jsou přednostně přijímáni žáci s trvalým bydlištěm v obci Dlouhý Most, kritéria pro přijetí do 1. ročníku najdete v záložce Zápis.
Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s naší školou spokojeni a těšíme se na spolupráci.