Novinky

Ředitelské volno 29. 9. 2017
18.09.2017

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuji na pátek 29. září 2017 pro žáky ředitelské volno. Škola bude uzavřena včetně školní družiny.
Mgr. Iva Poršová, ředitelka školy

Upozornění při změně účtu
18.09.2017

Prosíme rodiče všech žáků ZŠ i dětí z MŠ, aby při změně čísla účtu během školního roku toto informaci sdělili škole. Děkujeme.

MŠ - Ferdové výlet do Divizny
07.09.2017

Ve středu 13.9.2017 pojedou děti ze třídy Ferdů do Divizny na výukový program " Kde bydlí žížaly?". Program je venkovní. Dejte svým dětem vhodné oblečení a obuv dle aktuálního počasí. Do baťůžku dětem sbalte pláštěnku a plastovou lahev s pitím. Svačinu nám s sebou připraví paní kuchařky. Pojedeme linkovým autobusem. Děti přiveďte do MŠ nejpozději do 7.50 hodin !! Vyzvednutí dětí z MŠ je možné až po odpolední svačině ( od 14.15 hodin ). Vybíráme 35,- korun za program. Děti, kterým je v době konání již 6 let platí navíc poloviční jízdné. Vybíráme tedy ještě od dětí 6ti letých 44,- korun na dopravu.

Dopravní výchova pro žáky 4. a 5. ročníku
05.09.2017

V úterý 12. 9. žákům 4. a 5. ročníku začíná výuka na dopravním hřišti v Liberci. Autobus bude přistaven v 8:00 hod. před školou. Žáci se ráno v 7. 40 hodin ve škole nasvačí. Společně se vrací ve 12. 00 hodin z dopravního hřiště, poté následuje oběd a odpolední vyučování.
Pokud bude příhodné počasí, budou žáci jezdit na kole po dopravním hřišti - cyklistické přilby s sebou, bačkory a psací potřeby.

Zahajovací schůzka v základní škole
24.08.2017

Zahajovací schůzka pro rodiče žáků školy se koná ve čtvrtek 7. 9. od 16. 00 hodin v jídelně školy. Po skončení následuje schůzka rodičů žáků prvního ročníku.

Zahajovací schůzka rodičů v mateřské škole
24.08.2017

Zahajovací schůzka pro rodiče dětí z mateřské školy se koná ve středu 6. 9. od 17. 00 hodin.

ORGANIZACE ZAČÁTKU ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018
24.08.2017

4. září – pondělí
V 8.00 hodin se koná slavnostní zahájení všech žáků ve školní jídelně.
Předpokládaný konec vyučování je v celé škole v 8.45 – 9.00 hodin. Žáci, kteří půjdou na oběd, si ho přihlásí ihned ráno. Školní družina funguje od 6.30 do 12.30 hodin.

5. září – úterý
Vyučování začíná v 8.00 hodin, na vyučování se žáci připravují od 7.50 hodin ve svých třídách. Přinesou si ručník, vybavený penál, přezůvky, aktovku. Děti budou dostávat učebnice a sešity. Dostanou i žákovské knížky s novým rozvrhem hodin. Prosíme o vyplnění osobních údajů v žákovské knížce. Všem žákům končí vyučování v 11.40 hodin, první třída končí v 10.45 hodin. Oběd se podává v 11.50 hodin. Družina je zajištěna i v době před obědem – pro prvňáky a již bude v provozu do 16.00 hodin.

6. září středa – 8. září pátek
Od středy se žáci učí podle daného rozvrhu hodin. Žáci si postupně přinesou zabalené učebnice, obaly na sešity podle pokynů paní učitelky. Mohou si již nosit potřeby na výtvarnou výchovu a látkový sáček s podepsanými potřebami na tělesnou výchovu. Mají vyplněné žákovské knížky.

Těším se na spolupráci a přeji Vám i žákům příjemný a úspěšný školní rok.
Iva Poršová

Fotografie a videa ze ŠVP
26.06.2017

Fotografie ze ŠVP najdete v sekci akce červen na těchto stránkách a videa ze ŠVP na kanálu youtube ZŠ a MŠ Dlouhý Most.

Informace k závěru školního roku
25.06.2017

Pondělí 26.6., úterý 27. 6. – výuka podle rozvrhu

Od úterý 27. 6. do čtvrtka 29. 6. končí vyučování všem žákům v 11. 40 hodin!

středa 28.6.
Zdravá pětka preventivní program

čtvrtek 29. 6.
Vybírání učebnic, úklid tříd, chodeb, příprava školy na prázdninový režim.


pátek 30.6.
Školní rok zakončíme slavnostním předáváním vysvědčení a rozloučením s žáky pátého ročníku v 8.00 hodin v sále obecního úřadu.
Ranní družina je v provozu od 6.30 hodin, p. vychovatelka v 7. 45 hod. přejde s žáky do sálu. Ostatní žáci se na sále shromáždí též v 7.45 hodin. Poté následuje slavnostní předání vysvědčení jednotlivých tříd a rozloučení s odcházejícími žáky. Rodiče jsou na akci vítáni. Předpokládaný čas ukončení je v 9. 00 hodin. Oběd je ve škole vydáván v pravidelnou dobu, tj. 11.40 hodin, odpolední družina funguje do 12.30 hodin.

Návrat ze školy v přírodě
21.06.2017

Návrat děti ze školy v přírodě očekávejte v pátek okolo 11 hodin.