Aktuality

24.05.2016Dramatický kroužek
Dramatický kroužek zítra nebude. Poslední schůzka kroužku je ve středu 8. června, kdy děti zároveň od 15. 30 hodin mají vystoupení.
15.05.2016Přijetí dětí do mateřské školy od 1. 9. 2016
Seznam přijatých dětí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace,
od 1. 9. 2016 ve školním roce 2016/2017

Registrační číslo:
47
39
8
9
51
24
32
14

V Dlouhém Mostě dne 15. 5. 2016

Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy
24.04.2016Divadelní představení
Dramatický kroužek Dráček co nejsrdečněji zve širokou veřejnost na představení Vodnická pohádka v neděli 8.5. od 17. 00 hodin v sále restaurace U Loterie.
plakát zde
20.04.2016Sportovní hry
V pondělí 25. 4. odpadá kroužek Sportovní hry.
21.03.2016Třídní schůzky v ZŠ
Vážení rodiče,
třídní schůzky se konají v úterý 19.4. od 16. 00 hodin v jednotlivých třídách.
17.03.2016Dramatický kroužek 23.3.
Ve středu 23.3. dramatický kroužek začíná ve 12.15 hod. a končí ve 13.15 hod.
02.03.2016Gymnastický kroužek a Angličtina pro 1. a 2. ročník
Z důvodu nemoci paní učitelky ve čtvrtek 3. 3. nebude Gymnastický kroužek a v pátek 4. 3. nebude kroužek Angličtina pro 1. a 2. ročník. Kroužky budou nahrazeny v jiném termínu.
12.02.2016Výsledek správního řízení (zápisu) o přijetí žáků k základnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017
Výsledek správního řízení o přijetí žáků k základnímu vzdělávání
od školního roku 2016/2017


Registrační číslo přijetí
26 ANO
29 ANO
25 ANO
7 ANO
13 ANO
5 ANO
12 ANO
1 ANO
18 ANO
27 ANO
14 ANO

Bylo přijato 11 žáků.
Mgr. Iva Poršová
ředitelka školy V Dlouhém Mostě dne 12. 2. 2016
20.01.2016Dramatický kroužek - 27.1.
Ve středu 27. ledna odpadá schůzka dramatického kroužku z provozních důvodů.
13.01.2016Informace k zápisu do prvního ročníku

• Do prvního ročníku se zapisují děti, které do 31. srpna 2016 dovrší šestý rok věku.
• Zápis je povinný i pro děti, jejichž rodiče budou žádat o odklad školní docházky.
• Rodiče u zápisu mohou písemně požádat o odklad školní docházky. K vyplněné žádosti musí nechat potvrdit vyjádřením odborného lékaře a příslušného školského poradenského zařízení. (Zákon č. 561/ 2004 )
• Rodiče u zápisu předloží platný občanský průkaz a rodný list dítěte.
• Dítě musí být přítomno u zápisu.
• Seznam přijatých i nepřijatých žáků do prvního ročníku bude zveřejněn na dveřích budovy školy a na webových stránkách školy (www.zsdlouhymost.cz) nejpozději do 30 dnů od zápisu pod registračním číslem obdrženým při zápisu.
• Po zveřejnění seznamu přijatých žáků si osobně do 10 dnů vyzvedněte „Rozhodnutí o přijetí“ v ředitelně školy nebo v mateřské škole.
• Rozhodnutí o odkladu školní docházky bude vydáno ředitelem školy v průběhu měsíců května a června po absolvování vyšetření dítěte v pedagogicko-psychologické poradně a u odborného lékaře (nebo klinického psychologa). Doklady o uvedených vyšetřeních odevzdejte škole tak, aby mohlo být v uvedeném termínu odkladové řízení ukončeno.
• V případě, že Vaše dítě bude přijato do naší školy a nastane situace, že do prvního ročníku u nás nebudete moci nastoupit, oznamte tuto skutečnost neprodleně ředitelství školy.
Přejeme Vám i Vašim dětem, abyste byli s naší školou spokojeni a těšíme se na spolupráci.
Starší aktuality